سازه های نوآورانه

تیم تحقیق و توسعه شرکت ساخت و ساز پارسیان به واسطه همکاری مطالعاتی خود در قالب پروژه های تحقیقاتی با دانشگاه های ممتاز جهان همواره در تلاش است که با کمک تجربه بیش از بیست ساله تیم مدیریتی پارسیان در صنعت ساخت و ساز پیش ساخته کشور و بکارگیری جوانان نخبه ایرانی, با توجه به نیاز ها و چالش های زیر ساختی کشور عزیزمان ایران و همچنین رصد رخداد ها و دستاورد های علم روز دنیا در بخش عمران و ساختمان, جهت بهینه سازی در زمان, هزینه, حداکثر سازی کیفیت بهره برداری مشتریان و جلوگیری از آسیب به محیط زیست, راه حل های نو آورانه ای همانند روش های ساخت مبتکرانه و دست یابی به متریال های نوین, به صنعت عمران کشورمان معرفی و ارائه دهیم.