بیمارستان و آسایشگاه

کشور ما جزء کشورهای زلزله خیز می باشد. در چنین شرایطی بیمارستانهای سبک که مقاوم در برابر زلزله میباشد در حداقل زمان جهت عبور از بحران ، منطقی ترین مسیر به نظر میرسد. در دوران کرونا یکی از معضلات شبکه بهداشت و درمان تعدد و تعداد بیماران بود و در آن شرایط تنها راه برون رفت از بحران با احداث ساختمانها و بیمارستانهای پیش ساخته به نظر میرسد.

شرکت ساخت و ساز پارسیان امکان اجرا و ساخت مراکز درمانی پیش ساخته به صورت دائم و موقت (اورژانسی) در کوتاه ترین زمان ممکن را دارد.